MainLogo

Overgangen til fibernettet

Forenings tv på fibernettet er nu fuldt etableret i Refsvindinge

Det store arbejde med at skifte foreningens signal forsyning fra coaxcial ledninger til fibernettet er gennemført.

På denne side er der billeder og beskrivelse af processen hvor du kan følge med i hvordan arbejdet blev gennemført.

Hvis du selv har taget billeder eller har en historie til denne omstillingsproces må du meget gerne sende informationerne til mail@refsvindinge-antenneforening.dk så vi kan få det med i denne historie. Gode og dårlige oplevelser er velkomne.


Processen:

Det første som sker er at der bliver gravet fibernet ind til foreningens medlemmer som ikke allerede har dette etableret.

Herefter vil alle medlemmer få besøg af Energi Fyn som enten skal opsætte fiberboksen, eller for de som har en boks, skifte boksen til en nyere model.

Når boksen er etableret med den nye model er den sidste udfordring at Energi Fyn, skal have etableret det nye tv signal på en fiberforbindelse helt frem til Refsvindinge. Når den forbindelse er på plads, og boksen er udskiftet kan vi begynde at levere det nye tv signal.


Historier og billeder fra opgraderingsarbejdet

22-12-2012. FÆRDIG..

TV & radio løsningen er nu etableret og i drift.

Det er nu lykkedes at få installeret de nye tv bokse hos alle medlemmer som har ønsket det.

Fra leverandørens side er der grønt lys for at alle tv og radiokanaler er på de korrekte pladser, og at løsningen fungerer. Man kan derfor godt gå i gang med at tilslutte sine fjernsyn og radio til den nye løsning. Foreningens gamle løsning slukkes ned d. 1. januar 2013.


08-11-2012

Det nye tv signal er nu kommet frem til Refsvindinge.

I morges kom der tv signal frem til Refsvindinge fra Waoo stationen i Kerteminde. Signalet var en vigtig opgave som kunne forsinke projektet, og det er derfor super lækkert at denne del nu er på plads.

De næste uger bruges på at optimere signal, pakke sammensætning, og flytte lidt rundt på kanalerne, men når du får boksen sat op vil der være tv signaler til rådighed. Energi Fyn er idag gået igang med at installere fiberbokse hos medlemmerne.

Det forventes at man installerer ca 4 bokse om dagen, så det tager omkring 5 uger inden alle 100 medlemmer har fået skiftet boksen.

Du bliver kontaktet et par dage før man ønsker adgang til din ejendom for at installere boksen. Det kan nåes inden 2013 at installere bokse hos alle eksisterende medlemmer.


05-11-2012

Nedgravning af fiberkabler er nu gennemført for de som var hurtige til at tilmelde sig. Der vil efterfølgende komme en opfølgningsrunde for de efter tilmeldinger som kommer ind til foreningen. Vi forventer at udskiftning af fiberbokse eller montering af fiberbokse opstartes i slutningen af denne uge, og fortsætter i ugerne der følger efter. Hvornår der er tv signal til de første er fortsat ikke til at sige helt konkret, men vi er ikke bagud, og garanterer at alle gamle medlemmer har det nye signal inden 2013.


24-10-2012

Så skete det alligevel. På trods af stor forsigtighed blev der idag gravet et eksisterende antennekabel over. Fejlen blev opdaget, og fejlretning blev hurtigt etableret. Efter kort tid lykkedes det at få besøg af Andersens Antenne som hurtigt kunne reparere kablet så gravearbejdet igen kunne fortsætte og de berørte medlemmer fik deres internet og antennesignal tilbage.


19-10-2012
Det er ikke alle steder at fiberen bare går rent igennem. Nogle skal have gravet lidt mere af indkørslen op end andre. Entreprenørerne er gode til at rydde op efter at opgaven er udført, så det skal nok blive flot igen. Gravearbejde_4_s.jpg

17-10-2012
Energi Fyn er gået i gang med arbejdet i Refsvindinge som det næste stykke tid vil bære præg af gravearbejde og aktivitet i gaderne. Gravemaskine_s.jpg

Fiberen føres fra vejen og ind til huset i et lille rør, som i de fleste tilfælde kan "skydes" ind til huset så man undgår at skulle grave hele indkørslen op.
Gravearbejde_2_s.jpg

Fibernettet findes allerede i vejen, og skal blot findes frem for at blive tilsluttet hver enkelt husstand
Gravearbejde_3_s.jpg

Fremme ved huset vil Energi Fyn´s teknikere komme og etablere selve forbindelsen ind i huset og montere fiberboksen på indersiden af væggen.
Gravearbejde_1_s.jpg

Foreningen