MainLogo

FDA orientering nr. 4/2012. Energi Fyn

Medlemsbladet for forenede danske antenneanlæg (FDA) blev udgivet d. 5. september 2012 og i udgave nr. 4/2012 var skrevet nedenstående artikel.

 

Fynsk alternativ til opløsning

 

Lille antenneforening stemmer om tilslutning til fibernet, men vil alligevel forblive selvstændig

 

Christian_Hein_s.jpg
Christian Hein

Da elforsyningerne begyndte at etablere deres egne antenneanlæg blev områdets antenneforeninger ofte tilbudt et samarbejde bestående i, at de fortsat leverede de analoge tv-kanaler, mens elforsyningens fibernet skulle levere de digitalt sendte kanaler.

Dermed kunne fibernettet sikre sig fremtidens tv-forsyning - og antenneforeningen sin opløsning.

Kun få, små antenneforeninger gik ind i sådanne aftaler. Deres alternativ var en modernisering, som de ikke havde sparet op til.

Bestyrelsen for Refsvindinge Antenneforening har forhandlet med Energi Fyn om en løsning, hvormed Energi Fyn overtager forsyningen med tv, radio, internet og telefoni til antenneforeningens medlemmer, men gennem antenneforeningen, der opretholdes som en aktiv forening.

Det er en af tre muligheder, medlemmerne skal tage stilling til på en ekstraordinær generalforsamling den 11. september.

Alternative løsninger er at samarbejde med YouSee om opgradering og drift af foreningens forsyningsnet, eller egenfinansiering af en moderne hovedstation.

 

Fra 140 til 100 medlemmer

Foreningens udbud i dag er en grundpakke med 22 tv-kanaler, hvori indgår tre betalingskanaler, samt en tilvalgspakke med fire Viasat-kanaler.

Derudover kan medlemmerne individuelt abonnere på Boxers tv-kanaler.

"Foreningen har gennem de seneste år mistet medlemmer - fra 140 til nu omkring 100. Der angives utilfredshed med udbuddet af tv-kanaler, med billedkvaliteten, fordelingen af analoge og digitale samt manglen på HD kanaler," siger formanden Christian Hein, der uddyber:

"De tilbageværende medlemmer efterspørger med andre ord en højere kvalitet. Men med det dalende medlemstal ser bestyrelsen problemer i at drive en hovedstation i en tid, der hyppigt stiller nye krav til hardware.

Bestyrelsen anbefaler derfor enstemmigt et samarbejde med Energi Fyn, der i givet fald skal levere alt til antenneforeningens medlemmer via elselskabets fibernet."

 

Foreningen bevares

Der har været mange overvejelser, inden denne beslutning blev valgt af bestyrelsen. Der er ingen tvivl om, at foreningens selvstændighed reduceres og ansvaret lægges i hænderne på en ekstern partner.

Når hele bestyrelsen har fokus på de afgørende fordele i denne aftale, forklarer Christian Hein det således:

"Hvert medlem får installeret en fibernet-boks, hvortil man kobler hjemmets antenneinstallation. Derefter har man på alle tilsluttede modtagere adgang til de tv-kanaler, som man abonnerer på gennem antenneforeningen.

Det har været vigtigt for bestyrelsen at finde en løsning, som ikke kræver en ekstra boks eller kort til hvert enkelt apparat. Med denne aftale kan man nøjes med én boks i huset til tv, radio, internet og ip-telefoni.

Hvert medlem vælger mellem lille, mellem eller stor tv-pakke. Pakkevalget afregnes med foreningen, som hos Energi Fyn bestiller og køber de aktuelle valg til hver enkelt husstand. Alle ændringer sker via internettet således, at Energi Fyn kan åbne og lukke for signalet samt udføre pakkeskift via sit it-system."

Antennemast_Refsvindinge_s.jpg
Mast og hovedstation i Refsvindinge

 

Foreningen kan vokse

Man ser også en fordel i, at foreningen dermed kan hjælpe hele landsbyen Refsvindinge.

"Vores coaxialnet dækker 150 husstande, men med aftalen hos Energi Fyn får vi mulighed for at tilbyde en foreningsløsning til alle 300 ejendomme i Refsvindinge og omegn. Det betyder, at flere beboere fremover får et alternativ til den dyrere Waoo tv-løsning eller til egen parabol," siger formanden, som uddyber:

"Med løsningen håber bestyrelsen, at antallet af paraboler i byen reduceres. Der bliver ikke længere brug for foreningens hovedstation og tilhørende mast, som fjernes. Det bidrager til en pænere by, som får mulighed for højhastigheds internet og et bredt udvalg af tv kanaler til alle.

Man kan altid diskutere vigtigheden i, at foreningen selvstændigt driver alle systemer. Bestyrelsen har imidlertid vurderet, at en forening af vores størrelse nu og på sigt har størst gavn af at skifte til en større og mere professionel udbyder af tv og internet. Medlemmerne vil miste deres indflydelse på valg af kanaler, men tilbydes langt flere kanaler til en mere konkurrencedygtig pris.

Vi erkender, at løsningen med Energi Fyn er "den nemme vej", men bestyrelsen mener, at det er den rigtige vej med udgangspunkt i landsbyens udviklingsmuligheder. Foreningen kan vokse i stedet for fortsat at blive mindre. En større forening er en stærkere forening, når der skal forhandles priser fremover.

Når foreningen fastholder sit eksisterende kabelnet til 150 husstande, vil medlemmerne ved aftalens udløb om fem år kunne vælge, om vi fortsat skal samarbejde med Energi Fyn eller skifte tilbage til de mere traditionelle løsninger for en antenneforening."

Hvad medlemmer vælger til den kommende afstemning var ikke afgjort ved redaktionens slutning. Det vil fremgå af foreningens hjemmeside.

Foreningen