MainLogo

Generalforsamling 28. marts 2023

Refsvindinge antenneforening afholdt d. 28. marts 2023 kl 19.00 generalforsamling i Refsvindinge forsamlingshus.

Materialer:

Dagsorden kan læses her.

Referat kan læses her.

Bestyrelsens beretning indgår i referatet.

Foreningen