MainLogo

Generalforsamling 22. marts 2022

Refsvindinge antenneforening afholdt 22. marts 2022 kl 19.00 generalforsamling i Refsvindinge forsamlingshus.

Materialer:

Dagsorden kan læses her.

Referat kan læses her.

Bestyrelsens beretning kan læses her

Foreningen