MainLogo

Foreningens fremtid er til afstemning

 

Refsvindinge antenneforening har brug for medlemmernes stemme til den kommende afstemning.

For at foreningen kan komme godt og hurtigt videre med en ny og forbedret tv løsning er der brug for maksimalt fremmøde d. 11. september klokken 19:00 i Refsvindinge forsamlingshus.

Det er derfor vigtigt at medlemmerne møder op og deltager i afstemningen.

Der skal afholdes afstemning om nye vedtægter for foreningen, og afstemning om hvordan Refsvindinge antenneforening skal tilbyde tv og internetløsninger i fremtiden. Skal det være Energi Fyn eller YouSee som skal levere løsningen.

Fra 140 til 100 medlemmer

Foreningen udbyder i dag en grundpakke og mulighed for tilvalg af både Viasat kanaler og tv kanaler fra Boxer. Gennem de senest år er foreningens medlemstal faldet markant og tendensen er fortsat faldende. Medlemmerne efterspørger bedre kvalitet og flere / bedre kanaler. Samtidig skal produkterne leveres til en pris så det fortsat er attraktivt at være medlem af foreningen. En del af de medlemmer som er mistet gennem årene har valgt dyrere løsninger via fibernettet eller egen parabol for at få deres krav til kvalitet og kanal udbud opfyldt. Med 100 medlemmer er det problematisk at øge kvalitet og kanaludbud uden at prisen hæves til et uacceptabelt niveau. Der stilles hele tiden nye krav til det tekniske udstyr, og det koster mange penge at følge med. Medlemmerne stiller større krav end den tidligere strategi kan håndtere, og hvis der ikke ændres markant på strategien vurderes det at foreningen går i opløsning inden for nogle år.

Ny strategi

Bestyrelsen har med denne problemstilling og på opfordring fra medlemmerne fundet 2 gode løsninger (Energi Fyn & YouSee) som begge kræver en strategisk ændring af foreningens måde at administrere tv kanaler på. Med løsninger fra Energi Fyn og YouSee kan foreningen fremover tilbyde kvalitets løsninger til foreningspriser med op til 60 digitale kanaler hvoraf et stort udvalg sendes som HD eller analogt signal. Ved begge løsninger er det fremover leverandøren som sammensætter tv pakkerne og administrerer aftalerne med kanal leverandørerne. Det er leverandørernes professionelle organisationer som er ansvarlige for teknik og support på et højt niveau. I begge løsninger er der 3 tv pakker at vælge mellem. Med løsningerne følger mulighed for at modtage internet og telefoni fra leverandøren. Begge løsningers har en aftale varighed på minimum 5 år, hvilket betyder at der vil komme stabilitet i foreningen og at medlemmerne nu ved hvad der sker de næste mange år.

Op til 300 medlemmer i Refsvindinge

Da løsningerne som tilbydes medlemmerne på mange områder er meget ens vil bestyrelsen anbefale løsningen fra Energi Fyn af følgende 3 grunde.

Stort medlemspotentiale og dermed større forening. Op til 300 medlemmer.

Løsningen kan tilbydes til hele Refsvindinge og dermed 300 husstande imod de nuværende maksimalt 150 medlemmer. En større forening er en stærkere forening, og der er flere til at dele foreningens omkostninger.

Lave drift omkostninger

Løsningen anvender Energi Fyns fibernet og dermed er alle drifts omkostninger lagt over til Energi Fyn

Hurtig igangsættelse

Fibernettet er etableret i Refsvindinge, så der udestår kun enkelte tilslutninger og en teknisk opgradering af Energi Fyns system for at løsningen kan være i drift inden 2013.

1. Afstemning:  Nye vedtægter

Bestyrelsen har udarbejdet nye vedtægter som understøtter de løsninger som er på valg. Samtidig er der i de nye vedtægter taget hensyn til de medlemmer som kun ønsker at være medlem af foreningen i en kortere periode. Udmeldelsen er derfor blevet nemmere. De nye ændringer sikrer også at det ikke er muligt at se TV uden at betale. Det vil med de nye tiltag være muligt for foreningen at lukke for signalet og dermed begrænse omkostningerne til de medlemmer som ikke betaler rettidigt.

For at kunne vedtage nye vedtægter uden at skulle afholde endnu en generalforsamling skal der afgives minimum 2/3 af de gyldige stemmer i foreningen ved afstemningen. Derfor skal også du møde op.

2. Afstemning: Ny løsning for foreningens fremtid

Der skal stemmes om foreningens fremtidige leverance at tv, radio, internet og telefoni løsninger til medlemmerne.

Bestyrelsen anbefaler medlemmerne peger på Energi Fyn som den kommende samarbejdspartner (Løsning A). Energi Fyn vil levere alle nødvendige signaler via fibernettet. Foreningen kan med denne løsning tilbyde hvert medlem en tv løsning fra 120 kr. pr. måned. Energi Fyn vil uden beregning etablere fibernet kabler i de ejendomme som ikke er tilsluttet i dag.

Læs mere om de 3 løsninger i vedlagte materiale og mød op på dagen for en præsentation af hver enkelt løsning. Vær med til at stemme den rigtige løsning til Refsvindinge så vi kan blive en bedre forening og en bedre by.

Bestyrelsen vil ved den ekstraordinære generalforsamling være vært for en øl eller vand.

Spørgsmål kan inden afstemningen rettes til

Formand Christian Hein på telefon 29 27 41 51 eller mail adresse mail@refsvindinge-antenneforening.dk

Vel mødt. Hilsen Bestyrelsen.

Foreningens fremtid